Vision og Vedtægter

VORES VISION

Kollund Skole og Børnehus Støtteforening blev stiftet i 2015 af medlemmerne i fællesbestyrelsen for institutionen. Gennem diverse aktiviteter og tiltag vil vi skabe bedre rammer for børnene i Kollund Skole og Børnehus.

Det er vores overbevisning, at en god og attraktiv skole ikke kun fremmer læringen, men derudover er med til at bevare og fremtidssikre det sociale sammenhold i Kollund.

MEDLEMMER

Jens F. Boysen (formand)
Line Nielsen (Næstformand)
Nicolai Nicolaevich Ceavdar (Kasserer)
Aida Bikic (Bestyrelsesmedlem)
Christian Hesselberg Rasmussen (Bestyrelsesmedlem)
Camilla Kjær Schulz (Bestyrelsesmedlem)
Stephania Grelk Tranum (Bestyrelsesmedlem)
Alice Rodenberg Schmidt (Bestyrelsesmedlem)
Lisbeth Colstrup Johannsen (Bestyrelsesmedlem)
Tue Öhler Søvsø (Suppleant)
Lars Haugaard Petersen (Suppleant)
Christian Schlömer (Suppleant)
Johnni Lykke Møllnitz (Suppleant)

FORENINGS VEDTÆGTER

§1
Foreningens navn er Kollund Skole og Børnehus Støtteforening og er beliggende Kalveknækket 47, 6340 Kruså.

§2
Foreningens formål er at støtte Kollund Skole og Børnehus økonomisk såvel som interessemæssigt, mens foreningen arbejder på at føre visionen ud i livet igennem fokusområder.

- Fokusområder:
- Fremme børnenes interaktion med andre kulturer.
- Sikre børnenes velfærd ved at være behjælpelig med økonomisk støtte til aktiviteter, der kan fremme læringsmål i skole og dagtilbud på en anderledes og udadvendt måde, herunder besøg hos kulturinstitutioner og virksomheder.
- Søge sponsorater til generelt udstyr der kan forbedre børnenes dagligdag.

Hvert halve år(oktober/marts) fastlægges der indsats / temaområder med udgangspunkt i ovenstående fokusområder.

§3
Støtteforeningens interesser varetages af forældrerepræsentanterne i Kollund skole og børnehus bestyrelse

§4
– slettet –

§5
For at foretage ændringer i støtteforeningens vedtægter, skal det ske med 2/3 flertal af forældrerepræsentanterne på et bestyrelsesmøde. Hvis de nye vedtægter godkendes træder de i effekt med det samme og de ældre vedtægter bliver rudimentære.

§6
Opløsning af foreningen kan kun ske på bestyrelsesmøde og da kun med 2/3 flertal. Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning tilfalde Kollund skole og børnehus.

Stk. 1:
Såfremt Kollund skole og børnehus ikke længere eksisterer i lokalområdet skal foreningens midler lige deles imellem KBU og Kollund kirke.

Foreningen stiftes herved og vedtages på bestyrelsesmøde den 18/2 2015

Koncipist Michael Gabrielsen
Støtteforeningen er oprettet jf. grundlovens §78 stk. 1 og kræver derfor ikke godkendelse fra kommunen.

Kollund Skole og Børnehus støtteforening, CVR-nr. 3631 3587