Den bæredygtig legeplads

Indsamlingen er afsluttet

Vi har samlet over 1.2 mio DKK og dermed kunne afslutte vores indsamling til den nye bæredygtige legeplads. Vi takker alle som har bakket op omkring projektet. Nedenstående findes det afsluttende regnskab.

Indsamlingsnævnets tilladelse

Se indsamlingsnævnets/cvilstyrelsens tilladelse

Tilladelse for indsamling

Hvorfor en ny legeplads

Kollund Skole og Børnehus trænger til en fornyelse af legepladsen. De fleste legeredskaber på den nuværende legeplads er lukkede, fordi de er ødelagte eller ikke længere er sikre.

Vores Vision

Vores vision er at skabe et område, der fremmer bevægelse, leg og sansen for naturen. Bevægelse, "leg og læring” og ”FN´s 17 verdensmål”  er allerede en del af skolens læreplan. Derfor er det naturligt at inddrage disse emner i planlægningen af en ny legeplads, som skal være til gavn både i og efter skoletiden. Følgende verdensmål danner udgangspunktet for planlægningen af den nye legepladsen:

Kvalitetsuddannelse

Gode, nye redskaber skal understøtte konstruktive fællesskaber og et godt og effektiv læringsmiljø.
Hertil skal der etableres et område der inviterer til at til såvel leg og læring

Bæredygtige byer og lokalsamfund

De nye natur områderne og legepladsen skal være åben for hele samfundet.
Projektet skal kunne synliggøre nogle miljømæssige forbindelser mellem menneske og natur.

Ansvarlig forbrug og produktion

Vi stiller til leverandørerne, at de ressourcer som bliver brugt for vores projekt, så vidt muligt skal opfylde krav til ansvarlig forbrug og produktion.

Livet på land

Vi vil etablere arealer til glæde for fauna og flora. Disse kan senere inddrages i undervisningen og være med til at skabe en bevidsthed for menneskets afhængighed af et divers plante og dyrliv.

Billeder og ideer


Legen

Aktiv leg giver bevægelse, fremmer konstruktive fællesskaber og plads til nye ideer. Legepladsen vil få nye legeredskaber og legetårn, en opdateret multibane og et nyt faldunderlag til sikker leg. 

Læs mere

Læring

Den nye Legeplads skal være en forlængelse af skolens naturlæringsområde, der blev etableret i 2020. Samtidig skal en ny multibane give flere muligheder i f.eks. idrætsundervisning.

Læs mere

Bæredygtighed

Projektet følger FNs verdensmål for "bæredygtige byer og lokalsamfund", "ansvarlig forbrug"  og "livet på landet". Dette fremgår af vores krav til f.eks. materialer og hensyn til natur.

Læs mere

Samfund

Kollund Skole og Børnehus har stor betydning for det sociale samvær blandt børnene, forældre og de lokale foreninger. Det nye område skal være et åbent mødested og kilde til inspiration.

Læs mere

Legen

Kollund skole og Børnehuset har fokus på ”leg og læring” og "konstruktive fællesskaber". Læreplanerne indeholder meget bevægelse og skolen er officielt bevægelsescertificeret. Vi ser en ny legeplads som forlængelse og udvidelse af det igangsatte, idet en ny legeplads vil sætte fokus på bevægelse, leg og læring – både i og uden for skoletiden.

BEVÆGELSE

Motion og bevægelse er en vigtig del af skolen principper. 

KREATIVITET

Legepladsen skal fremme kreativitet.

FÆLLESSKAB

Leg fremmer konstruktive fællesskaber.

Læring

Skolen har etableret et naturlæringsområde, shelter og en flot skolehave til undervisning i en bred vifte af tværfaglig forløb. Den bæredygtige legeplads skal i forlængelse heraf understøtte muligheden for læring om f.eks. symbioser mellem fauna og flora. Den gamle fodboldbane skal erstattes af en vaskeægte multibane og dermed give flere muligheder i undervisningen og i fritiden.

NATUR

Forstå plantelivet, symbioser og biodiversitet i vores lokalområde. 

TEKNIK

Bygge rum og områder som er til glæde for dyr og planter.

BEVÆGELSE

Ny multibane til gavn for undervisningen og fritid.

Bæredygtighed

Skolen har allerede etableret et naturlæringsområde, en økologisk frugtordning og en grøn skolehave. Projektet skal støtte denne "bæredygtigheds tankgang". Hvor der skabes noget nyt, skal dette være med bevidsthed om den indflydelse, dette har på natur og mennesker. Vi stiller derfor i projektet krav til materialernes bæredygtighed
Hertil bliver der:

...etableret arealer/felter (5-100 m2) som skal fremme biodiversitet
...bygget kvashegn til afgrænsning, opsamlingssted for grene og gemmested for insekter og dyr
...Plantet træer for at give skygge og læ (eg, bøgetræ)

Kollund Skole har havearbejde på skoleskemaet

KOLLUND SKOLE HAR FÅET HAVEARBEJDE PÅ SKOLESKEMAET Kollund Skoles 5. klasse er vendt tilbage efter nedlukningen til en ny hverdag med masser af frisk luft, jord under neglene og ny viden om planter, dyr og jordbund. De nye corona-retningslinjer på skolerne har givet lærerne frihed til at kaste sig ud i nye projekter. Den mulighed udnytter natur/teknologilæreren Morten Brændeskov, der på få dage har etableret en permahave sammen med sine elever. I videoen forklarer han, hvad en permahave er, og hvorfor det er relevant i undervisningssammenhæng.

Postet af Aabenraa Kommune den Mandag, 29. Juni 2020
MATERIALER

Vi vil primært bygge med lokale, FSC-godkendte eller genbrugs-materialer.

BIODIVERSITET

Der skabes arealer til gavn for biodiversitet.

FORTSÆTTE

Udvide skolens eksisterende, grønne projekter.

Samfund

Hele området skal være offentligt tilgængelig og til gavn for hele lokalbefolkningen. Legepladsen skal sammen med de andre gode tiltag, der er skabt af lokale foreninger være med til at cementere opfattelsen af Kollund, som et attraktivt bosted for børnefamilier.

Projektet kan i lille målestok vise de miljømæssige forbindelser, hvor skolen kan betragtes som by, legepladsen som opland og de grønne, beplantede arealer som landdistrikter.

OFFENTLIG

Arealet er åbent for hele samfundet

Kvalitetsuddannelse

Fremme kvaliteten på børnenes læringsmuligheder.

SAMMENHÆNG

Læring om hvordan mennesket påvirker naturen.